تبلیغات
زندگی - چرا ما باید به زبان عربی نماز بخوانیم و ...

امروز:

چرا ما باید به زبان عربی نماز بخوانیم و ...

به نام مهربانترین مهربانان ( ارحم الراحمین )


سلام و درود


چرا ما به زبان عربی باید با خدای خویش راز و نیاز کنیم ؟ و چرا باید یک سری حرکات مانند سجده و .. را انجام بدهیم مگر پرستش خداوند با جان و دل نیست ؟ پس این حرکات ظاهری برای چه هستند؟


در تمامی اعمالی که خدا فرموده حکمت است هرچند شاید گاهی متوجه ان نشویم و نماز ابراز بندگیست به درگاه یگانه معبود بر حق و نمازی که از روی عشق به او و اطاعت از او باشد ما را می تواند به اذنش نزدیک تر از نزدیک به خویش کند و نه ان نزدیکی که می پنداریم و او جا و مکان ندارد ...

 و از جمله ایات قدرت الهی خلقت شب و روز و خورشید و ماه است و نباید هرگز پیش خورشید و ماه سجده برید بلکه اگر در حقیقت خدا پرستید خدایی را که خورشید و ماه افریده است سجده و پرستش کنید ( سوره ی فصلت ایه  37 )

ایا مشاهده نکردی که هر چه در اسمانها و هر چه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از ادمیان همه به سجده ی خدا مشغولند و بسیاری از مردم هم مستوجب عذاب حق شدند و هرکه را خدا خوار و ذلیل گرداند دیگر کسی او را عزیز و گرامی نتواند کرد البته خدای به هرچه مشیت کامله اش تعلق گیرد خواهد کرد ( سوره ی حج ایه  18 )

ما می توانیم با هر زبانی ( با حفظ اداب دعا ) با خدای خودمون راز و نیاز کنیم چه زبان گفتاری و چه زبان دل ...

اما در بعضی از موارد باید با خدا انگونه راز و نیاز کنیم که او واجب فرموده است و در هر حکم خداوند مهربان پر است از حکمت ، که یکی از این موارد واجب در نماز است که باید اذکار به عربی یاد شود و بر ما انسان ها اطاعت از فرامین خدا واجب است و همینکه خدا فرموده است برای ما کافیست که اطاعت کنیم و نباید در مورد امری را که خدا بر ما واجب نموده است این چنین بیاندیشیم که تا من متوجه حکمتش نشده ام ان را انجام نمی دهم ، چون ممکن است سالهای سال از عمر محدود ما بگذرد و ما هنوز حیران اندر پریشانی خویش باشیم و این است که سبب  خسران زده گی ما خواهد شد ، اما این اطاعت از خدا منظور از ان ، این نیست  که ما تعقل نکنیم ، خود خداوند مهربان در قران کریم که والاترین کلام از هر کلامیست می فرماید در ایات قران بیاندیشیم و تعقل کنیم چون خداوند می خواهد عبادت و اعمال ما از روی عادت و تقلید نباشه ، اون خدای مهربون می خواد ما بفهمیم که چه می کنیم نه اینکه نماز و سایر اعمال ما همچون ورزشی تکراری باشد اما تعقل ما باید در طول اطاعت ما باشد ...

یکی از مواردی که دین خدا به ان بسیار اهمیت می دهد حفظ و برقراری وحدت و یگانگی است ، و در ابعاد مختلف به ان اهمیت داده است

ما در وحدت اعمالمان است که  می توانیم به یگانگی برسیم و این است سعادت چون در وحدت ، تعادل برقرار است و برای سعادتمندی و یگانگی به تعادل نیاز است و ان تفرقه هست که ما رو گمراه و دشمن خود و یکدیگر می کند و با چنگ زدن به دین خدا یعنی عمل به فرامین خدا به طور صحیح از تفرقه گی بپرهیزیم و به یگانگی نزدیک تر شده و زین رو سعادتمند شویم ان شاء الله

زبان گفتاری نماز می بایست یک زبان واحد می بود ، که اگر اینگونه نبود تصور کنید در نماز جماعت یکی به فلان زبان و یکی به فلان زبان نماز می خواند انوقت اتفاق زیبایی رخ نمی داد  و داشتن یک زبان واحد یکی از مواردی است که به حفظ وحدت کمک می کند و قران در بین اعرابی نازل شد که مهد جاهلیت و خرافه پرستی بود و خدا بسیاری از انان را هدایت نمود وقتی بسیاری از ان جاهل هدایت شدند چه رسد به اقوام متمدن و یکی از علل های نزول قران در بین اعراب همین بود و اگر بخواهیم هر دفعه زبان قران را عوض کنیم که نمی شود چون اولا ان دیگر زبان وحی نیست بلکه زبان ما خواهد بود و این تغییرات هم باعث دوری از وحدت و نزدیک تر شدن به تفرقه می شود و ترجمه ها نمی توانند در همیشه اوقات مفهوم واقعی را به ما برسانند و بعضی کلمات در زبان های دیگر معادل انچنانی ندارد به عنوان مثال کلمه ی لبیک در زبان عربی معادل انچنانی در زبان فارسی ندارد بلکه در مورد این کلمه توضیح داده می شود و زبان عربی از کاملترین زبان های بشریست ، همچنین در ترتیب قرار گرفتن کلمات بسیار رموز نهفته است و پر است از حکمت و ان هنگام که کلمه یا جمله ای را می گوییم از خود ارتعاشی خاص تولید می کند و هر ارتعاش دارای فرکانس خاص خودش است و کلماتی که خدا توسط انان برای ما ایات قران را بیان نموده است همه از روی قاعده و نطم و رموز خاصی ترکیب گشته اند منطبق بر قوانیم و نظم کائنات است و هیچ ترجمه ای نمی تواند اثر انرژیکی ایات قران را داشته باشد و همینطور اسماء خدا حد و حدود ندارد که به عنوان نمونه رحیم فقط محدود شود به مهربان بودن بلکه اسماء خدا به هیچ چیز محدود نمی شوند و هیچ کسی نمی تواند خدا را بشناسد و خدا غیر قابل شناخته شدن است بلکه می توان در حد خویش حضور اسماء او را درک کرد نه مستقیما خود خدا را و هیچگاه درک ما بر حضور او احاطه نمی یابد و یکی از مواردی که ما باید تسبیح حضرت حق بگوییم همین است که ما اسماء او را محدود می کنیم به درک خویش ، منظور این نیست که ما ترجمه ی قران را نخوانیم بلکه ما باید بیشتر ترجمه ی ان را بخوانیم و در ان تعقل کنیم و اما منظور این است که اسماء الهی حد و حدود ندارد که محدود به ترجمه و درک ما شوند و این مشکل از محدود بودن بیان و کلمات است و کسی مقصر نیست چون ما از طریق بیان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم ولی مهم انست که همانطور که از درک خویش استفاده می کنیم باید متوجه باشیم که خدا توصیف و محدود به مفهومات ما نیست بلکه این مائیم که گنجایش خدای بی گنجایش را نداریم !

این مسئله ی وحدت در دیگر موارد هم موجود است مصوصا در اعمال حج که همگی یک لباس می پوشیم و همه لبیک لبیک گویان بر گرد کعبه می گردیم

امواج هستی در حالت تعادل تقریبا به حالت دایره ، بیضی می ماند و هر موجودی در حالت تعادل از خود امواج دایره وار ساطع می کند و در حال عدم تعادل غیر ان

دایره ی تکامل ، زنجیره ی دایره وار طبیعت ، دایره ی عشق ، مداری که سیارات به دور ستاره ی ورشید می چرخند ، دایره ی وجود و ...

در هنگام گردش به دور خانه ی کعبه همگی بر مداری دایره ای شکل می چرخند و می چرخند و امواج خود را همسو می کنند با امواج این مدار چرخش و این است یکی از نشان های وحدت

هنگامی که نماز جماعت می خوانیم همه با یک زبان و با یک سری حرکات مشخص و به یک نیت ( به غیر از افراد بد نیت ) در یک جهت همسو می شویم و سیستم انرژیکی خود را همسو می کنیم در یک هدف و انجاست که قدرت نیات و دعاهای ما چند برابر می شود تصور کنید یک نفر فردی را صدا می زند اما چند نفر می ایند و با یکدیگر و با یک صدا و یک نیت صدایش می زنند ان وقت قدرت ان صدا چقدر زیاد تر می شود و اگر یکی با یک زبان دیگر و یکی با یک زبان دیگر صدا می کردند چه نازیبایی و نامتعادلی پیش می امد ، هرچند خدا از هر گفته و ناگفته ای اگاه است ولی کائنات روی قوانین خاص خویش بنا شده اند ...

و در نهایت قران در میان مردمی نازل شد که اکثرشان از جاهلترین مردمان بودند و یکی از شروط اعتباری پیامبر بودن این است که یک پیامبر باید به زبان قومش سخن بگوید مثلا اگر پیامبری در مصر مبعوث می شد اگر زبان ایاتش عربی بود فاقد اعتبار بود و اگر حضرت محمد ( ص ) برای قومش ایات غیر عربی میاورد او فاقد اعتبار بود پس زبان قران که در میان اعراب نازل شد باید عربی می بود که همینگونه هم بود( و خدا هم در قسمتی از ایه " 4 " سوره ی ابراهیم می فرماید که : و ما نفرستادیم رسولی را مگر به زبان قومش )
و به دلایلی که پیش تر عرض شد باید به یک زبان واحد باشد و غیر قابل تغییر و دین اسلام جهان شمول است و حضرت محمد طبق کلام قران رحمتیست برای عالمین و عرض نشده است صرفا رحمتی است برای اعراب و حتی عرض نشده است که صرفا رحمتیست برای عالم بلکه قران فرموده است رحمتیست برای عالمین !


و توجه دوستان را به ایه ی زیر جلب می کنم و منظور از عجم غیر عرب است :

و اگر ما این قران را به زبان عجم میفرستادیم کافران می گفتند چرا ایات این کتاب مفصل و روشن نیامد ای عجب ایا کتاب عجمی بر رسول و امت عربی نازل می شود ؟ به انها بگو که این قران برای اهل ایمان هدایت و شفاست و اما انانکه ایمان نمی اورند گوشهای ایشان گران است و بر انها موجب کوری جهل و ضلالت است و ان مردم از مکانی بسیار دور به این کتاب حق دعوت می شوند ( سوره ی فصلت ایه  44 )


در پناه خداوند عزیز و مهربان


نوشته شده در : پنجشنبه 2 خرداد 1392  توسط : Ali .    نظرات() .

http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:49 ق.ظ

Beneficial data. Cheers!
cialis kaufen cialis patentablauf in deutschland cost of cialis per pill cialis ahumada cialis pills when can i take another cialis click now buy cialis brand cialis sans ordonnance buy cialis sample pack cialis tablets for sale
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:03 ب.ظ

Many thanks! Fantastic information!
cialis kamagra levitra canadian discount cialis cialis great britain pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis cialis generico lilly prix cialis once a da click here cialis daily uk cialis without a doctor's prescription
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:13 ب.ظ

Wow many of valuable knowledge.
cialis en 24 hora order cialis from india cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis lowest price acheter du cialis a geneve cialis price thailand cialis professional yohimbe only best offers cialis use venta cialis en espaa
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:28 ق.ظ

You actually expressed it wonderfully!
low price viagra pills buy viagra soft tabs order online viagra viagra how to get a prescription buy tadalafil where can i buy sildenafil online buy viagra paypal purchase viagra online uk viagra no prescription buy viagra for women
http://babecolate.com/can-i-buy-cialis-in-belgrade-serbia.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:01 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
prices on cialis 10 mg cialis tablets australia cialis name brand cheap we use it 50 mg cialis dose tadalafilo cialis arginine interactio tesco price cialis where cheapest cialis cialis generique where to buy cialis in ontario
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:09 ب.ظ

Seriously a good deal of wonderful facts!
cialis online deutschland brand cialis generic cialis for bph prezzo di cialis in bulgaria cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 5mg cialis 10 doctissimo cialis flussig cialis prezzo in linea basso we choice cialis pfizer india
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:36 ب.ظ

Valuable tips. Many thanks!
generic cialis review uk deutschland cialis online 5 mg cialis coupon printable opinioni cialis generico generic cialis review uk weblink price cialis link for you cialis price buy name brand cialis on line cialis purchasing cialis qualitat
Viagra 20mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:59 ق.ظ

Thanks! An abundance of data!

viagra online purchase viagra online usa buy sildenafil generic generic pharmacy online generic viagra pharmacy buy viagra thailand how to buy viagra uk cheap viagra uk is it legal to buy viagra online from canada cheap generic viagra
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:47 ق.ظ

Wow many of amazing data.
precios cialis peru tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online tadalafil 5mg cialis kamagra levitra cialis prices cialis official site il cialis quanto costa opinioni cialis generico
What do you do for a strained Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:49 ق.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled
upon this I've found It absolutely useful and it has helped me
out loads. I'm hoping to contribute & aid different users like
its helped me. Good job.
Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:13 ب.ظ
Awesome! Its in fact amazing post, I have got much clear idea about from this post.
Marty
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:50 ق.ظ
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are nice in favor of new visitors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر